Razstava in ocenjevanje plemenske živine na sejmu AGRA 2023

Ponedeljki so na sejmu AGRA tradicionalno rezervirani tudi za govedorejce. V ponedeljek 28.8 je na sejmu AGRA potekalo ocenjevanje plemenskih telic. Razstavo, ki je potekala ves čas sejma, je organizirala KGZS skupaj s svojimi območnimi zavodi, rejskimi organizacijami, Kmetijskim inštitutom Slovenije in sejmom.

Na razstavi smo lahko videli:

 • plemenske bike za osemenjevanje:
  • 3 lisaste,
  • 2 rjave,
  • 1 črno-bele,
  • 1 limuzin in
  • 1 šarole pasme;
 • dva plemenska bika lisaste pasme za pripust,
 • 9 plemenskih telic lisaste pasme,
 • 7 plemenskih telic črno-bele pasme,
 • 5 telic rjave pasme ter,
 • po eno kravo dojiljo s teletom:
  • limuzin,
  • šarole in
  • avtohtone cikaste pasme.

Plemenske telice je ocenjeval g. Igor Stanonik  iz  KGZ Kranj. Imel je zelo zahtevno delo, kajti vse živali so bile izenačene, izkazovale so želene fenotipske lastnosti in bile izvrstno pripravljene na razstavo. Za pripravljenost živali na razstavo gre zasluga tudi, lahko bi rekli že kar tradicionalni, šoli mladih rejcev, kjer se kandidati seznanjajo s postopki priprave živali za razstavo kot tudi predstavljanja in vodenja živali v maneži.

Rezultati ocenjevanja razstavljenih plemenskih telic:

Lisasta pasma

 1. POKA SI 25326084, lastnica DANICA LEMEŽ, ZRKOVCI
 2. COPKA  SI 75326089, lastnica DANICA LEMEŽ, ZRKOVCI
 3. KORNELIA  SI 25470396, lastnik ANDREJ PODKUBOVŠEK, SLOVENSKE KONJICE

Črno – bela pasma

 1. METI SI 55586539, lastnik ŠTEFAN TKALČIČ, DOGOŠE
 2. ATIL  SI 45398953, lastnik DENIS HRGA, JURŠINCI
 3. SI 35418052,  KŽK D.O.O., lastnik CERKLJE NA GORENSKEM

Rjava pasma

 1. SILVA  SI 05338427, lastnik EDVARD JERŠE, DVOR
 2. VIKTORIJA  SI 85194061, lastnik LUDVIK VIDIC, ŠMARTNO PRI LITIJI
 3. DORA  SI 55182087, lastnik EDVARD KRAGELJ, MOST NA SOČI


Ocenjevanju je sledila podelitev nagrad in predstavitev vseh pasem, ki so sodelovale na razstavi. Na razstavi so sodelovale tudi štiri telice lisaste pasme iz sosednje Avstrije. 

Obiskovalci so si lahko vzeli katalog živali na razstavi s podrobno predstavitvijo vsake od živali in predstavitvijo kmetije, s katere je bila žival. Na večih mestih  v razstavnem prostoru in  blizu tribun je bila možnost posneti QR kodo s povezavo do spletnega kataloga, ki je nudil še več podatkov in informacij o živalih.

Nekaj slikovnega materiala z razstave AGRA 2023

Lisasto govedo:

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4389.JPG

Prvouvrščena telica POKA SI 25326084, lastnica DANICA LEMEŽ, ZRKOVCI

Črno – belo govedo:

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4404.JPG

Prvouvršcena telica METI SI 55586539, lastnik Štefan Tkalčič, Dogoše

Rjavo govedo:

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4366.JPG

Prvouvrščena telica SILVA  SI 05338427, lastnik Edvard Jerše, Veliki lipovec

Cikasto govedo:

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4353.JPG

Dojilja SI 75503044 (Slika 4) in telica SI 55807553, lastnik: Stanko Kopinšek, Dramlje

Šarole govedo:

Dojilja Brina SI 15371212 (Slika 4) in telica Tara SI 45587847, lastnik: Marko Šnajder, Jakobski dol

Limuzin govedo:

Dojilja Čapla SI 14636594 (Slika 4) in telica Čiba SI 05586802, lastnik: Marko Šnajder, Jakobski dol

Plemenski biki

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4347.JPG

Centurion SI 44917629, izvorni lastnik Robert Gorjanc, Ponikva; OC Preska

O:\Govedo.si\AGRA 23\Slike\IMG_4349.JPG

Bullstar SI 94698884, izvorni lastnik Vinko Grlj, Prem; OC Preska

Obiskovalci so na tribuni z zanimamnjem spremljali dogajanje v maneži

Povezava na spletni katalog živali na razstavi v obliki QR kode

Pripravil: Urban Vodopivc, KIS

Foto: Zoran Kramer, KGZ Celje
dr. Betka Logar, KIS