Razstava goveda na AGRI 2022

Ponedeljek 22.8 je bil na sejmu AGRA namenjen govedorejcem. Potekala so ocenjevanja plemenskih telic, predstavitve slovenskih avtohtonih pasem ter razstava plemenskih bikov, dojilj, pitancev in telet. Dogodek je bil dobro obiskan tako s strani domačih kot tudi tujih obiskovalcev.

Za ocenjevanje, predstavitev in razstavo so pripravili:

  • 6 plemenskih bikov lisaste pasme za osemenjevanje
  • 2 plemenska bika lisaste pasme za pripust
  • 1 vola istrskega goveda
  • 7 plemenskih telic lisaste pasme
  • 7 plemenskih telic črno-bele pasme
  • 6 plemenskih telic rjave pasme
  • 1 kravo dojiljo s teletom šarole pasme in 2 dojilji avtohtone cikaste pasme
  • 1 pitanca lisaste pasme
  • 2 dojilji lisaste in 2 dojilji rjave pasme

Ocenjevanje posameznih pasem je izvedel avstrijski strokovnjak Hans Terler (Rinderzucht Steiermark), ki je imel zelo zahtevno delo, kajti vse živali so bile izenačene, izkazovale so željene fenostipske lastnosti in bile izvrstno pripravljene na razstravo.

Rezultati ocenjevanja plemenskih telic in predstavitve razstavljenih živali:

Rjava pasma:

Prvouvrščena telica SI 95331627, lastnik: Leopold Petkovšek, Hotedršica 15, Hotedršica.

Slika 1: Prvouvrščena telica SI 95331627

Lisasta pasma:

Prvouvrščena telica Doly SI 75048150, lastnica: Danica Lemež, Zrkovci 93, Maribor.

Slika 2: Prvouvrščena telica Doly SI 75048150

Črno-bela pasma:

Prvouvrščena telica Češplja SI 75305482, lastnik: Andraž Svetlin, Podgorje 58, Kamnik.

Slika 3: Prvouvrščena telica Češplja SI 75305482

Predstavljene so bile tudi avtohtone pasme cikastega in istrskega goveda ter mesna pasma šarole goveda.

Cikasto govedo:

Dojilja Ajči SI 04781932 (Slika 4) in telica Astra SI 25654475, lastnik: Stanislav Vravnek, Otiški vrh 22, Dravograd

Slika 4: Krava Ajči SI 04781932

Istrsko govedo:

Vol SI 05024595, lastnik: Damijan Kocjančič, Truške 1A, Marezige

Slika 5: Vol SI 05024595

Šarole pasma:

Krava Rozi SI 34845941 in tele Gama-P SI 55337957 in krava Loti SI 55079727 ter tele Ledy–P SI 55338446, lastnik: Marko Šnajder, Zgornji Jakobski Dol 15, Jakobski Dol

Plemenski bik:

Lisasta pasma:

Mongol SI 84970017, izvorni lastnik: Branko Štuhec, Logarovci 55, Križpovci pri Ljutomeru; OC Ptuj

Slika 6: Plemenski bik Mongol SI 84970017

Zapisal: Urban Vodopivc, KIS

Fotografije: Zoran Kramer, KGZ Celje