Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2021

V publikaciji so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2021.

Predstavljamo:

  • strukturo zakola ter
  • klavno kakovost in lastnosti rasti glede na:
    • leto zakola,
    • kategorijo in
    • pasmo oziroma križanje;
  • klavno kakovost in lastnosti rasti goved, ki so bila vključena v kontrolo prireje mesa;
  • za leto 2021 je kot posebno poglavje uvrščena analiza kakovosti mesa bikov v slovenskih pogojih reje.

Pregled zakola in klavne kakovosti v Sloveniji za leto 2021