Posredovanje podatkov rejcem

Rejcem posredujemo in omogočamo dostop do podatkov na različne načine:

 • po klasični in
 • elektronski pošti,
 • SMS sporočila,
 • dostop do podatkov o lastni čredi na spletu.

Vrste poslanih obvestil rejcem:

 • mesečni obračun kontrole prireje mleka,
 • letni zbirni obračun kontrole prireje mleka v čredi,
 • primerjava povprečne prireje črede s povprečjem Slovenije, območnega zavoda KGZS, upravne enote in občine,
 • laktacijski zaključki po vsaki presušitvi,
 • seznam krav, ki bodo v naslednjem mesecu telile,
 • seznam živali s poreklom,
 • najnovejše podatke o plemenskih vrednostih,
 • obračun kontrole prireje po vsaki opravljeni kontroli v rejah dojilj,
 • pregled klavne kakovosti za živali zaklane v slovenskih klavnicah – samo na spletu,
 • nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvu,
 • seznam prvesnic in mladih bikov, s katerimi zaradi previsoke stopnje sorodstva odsvetujemo osemenjevanje,
 • »Kam cika?« – nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvu za cikasto pasmo,
 • sezname priporočenih bikov za posamezno plemenico – samo na spletu in po SMS sporočilu.

Obseg nekaterih dogodkov v letu 2018:

 • Rezultate kontrole prireje mleka smo poslali mesečno v povprečju na 3.289 kmetij (letno 39.468 obvestil).
 • Letni zbirni obračun kontrole prireje mleka v čredi smo poslali na 3.369 kmetij.
 • Primerjava povprečne prireje črede s povprečjem Slovenije, območnega zavoda KGZS, upravne enote in občine smo poslali na 3.369 kmetij.
 • Nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvu – 39.072 obvestil.
 • Kam cika? – 142 obvestil.
 • Na portalu sta bila obiskana modula:
  • kalkulator sorodstva 1.980 krat,
  • načrtno parjenje 15.332 krat.