Podrobnejša navodila ob spletni licitaciji

Splošno

 • Licitacija bo potekala v soboto, 17. oktobra med 10. in 12. uro preko aplikacije WhatsApp
 • Podatki o živalih, izklicne cene in video posnetki živali so objavljeni na spletni strani GOVEDO.si, KGZS-zavod GO in KZ Tolmin
 • Izklicne cene vsebujejo DDV, plačilni promet izvede KZ Tolmin
 • Kupci iz območja občine Tolmin prejmejo 150 € subvencije
 • Prijave kupcev in dodatne informacije so na voljo pri Pavli Plesničar na tel. 031/393795 ali pavla.plesnicar@go.kgzs.si

Kupci

 • Kupci ob prijavi prejmejo podrobnejša navodila za licitacijo
 • Prijava je možna do začetka licitacije
 • Kupci si na pametnem telefonu, v kolikor še nimajo, namestijo brezplačno aplikacijo WhatsApp
 • Licitiralo se bo z dopisovanjem
 • Kupci dajo (napišejo) ponudbo npr. 1-1500 (kataloška št. 1, 1500 €)
 • Izklicna cena se na licitaciji viša za najmanj 20 €
 • Pred pričetkom licitacije preko aplikacije WhatsApp lahko kupci dajo ponudbo kot komentar k video posnetku
 • Kupec prejme račun za kupljeno žival v vrednosti prodajne cene, zvišane za 3% za stroške organizacije licitacije
 • Plačilni promet gre preko KZ Tolmin, rok za plačilo je 30.10.2020

Prodajalci

 • Prodajalec 30.10.2020 prejme kupnino v znesku prodajne cene, znižane za 3% za stroške organizacije licitacije
 • Pogoji prodaje veljajo do 30. 10. 2020, v primeru nespoštovanja se prodajalcu izstavi račun v višini 6% izklicne cene