NOVO! Katalogi plemenskih bikov za leto 2024

Pri odbiri najprimernejšega plemenjaka za osemenitev plemenice si najpogosteje pomagamo s skupnim selekcijskim indeksom (SSI), ki je izračunan na osnovi plemenskih vrednosti (PV) za posamezne lastnosti in uteži – pomena te lastnosti za doseganje rejskih ciljev. Z odbiro na osnovi SSI bo selekcijski napredek zanesljiv in hiter.

Kadar želimo pri potomcih plemenice izboljšati posamezne lastnosti odberemo plemenjaka, ki izraziteje popravlja želeno lastnost. Pri tem si pomagamo s PV za posamezne lastnosti in seznami bikov, ki izrazito izboljšujejo posamezne lastnosti. Oboje najdemo v katalogih bikov.