Nagrajene živali na 7. državni razstavi govedi rjave pasme Slovenije, Novo mesto, 22. 4. 2023

Foto: Klara Lovenjak

Razstavo je organizirala Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije v sodelovanju z Grmom Novo mesto – Centrom biotehnike in turizma, KGZS – Zavodom Celje, KGZS – Zavodom Ljubljana, KGZS – Zavodom Nova Gorica, KGZS – Zavodom Novo mesto in Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Na razstavo je 45 rejcev pripeljalo 84 telic in krav rjave pasme. Živali so bile razdeljene, ocenjene in nagrajena v 9. skupinah. Poleg tega so bile izbrane in nagrajene še šampionke telic, prvesnic in krav v drugi in kasnejših laktacijah. Pri slednjih dveh skupinah tudi šampionke za vime.

1. Telice od 12 do 18 mesecev starosti

 1. mesto: SI 25295474 MILKA, Niko Bobnar, Novo mesto
 2. mesto: SI 95598938 SETRA, Aleš Zrnec, Videm – Dobrepolje
 3. mesto: SI 05586527, Ciril Turk, 3331 Nazarje

2. Telice od 18 do 24 mesecev starosti

 1. mesto: SI 85194061 VIKTORIJA, Ludvik Vidic, Šmartno pri Litiji
 2. mesto: SI 05452835 NG MILLY, Jakob Napotnik, Topolšica
 3. mesto: SI 55431185 MALČI, Bogdan Kuhar, Velenje

3. Telice nad 24 mesecev starosti

 1. mesto: SI 65439601 VANDA, Janez Gaberšek, 1233 Dob
 2. mesto: SI 05314023, Janez Anželak, Šoštanj
 3. mesto: SI 35302445 ČRKA, Frančiška Rigler, Ortnek

4. Prvesnice I. skupina

 1. mesto: SI 25094826 NUHA 47, Jan Modic, 1292 Ig
 2. mesto: SI 75426268 BIMBA, Bogdan Kuhar, Velenje
 3. mesto: SI 35389585 MICI, Jože Marolt, Ortnek

5. Prvesnice II. skupina

 1. mesto: SI 55330888 SORA, Edvard Jerše, Dvor
 2. mesto: SI 45289996 HOJKA, Janko Arlič, Velenje
 3. mesto: SI 55287883 SAOIRSE, Janko Arlič, Velenje

6. Krave v 2. laktaciji

 1. mesto: SI 34965214 SACHA, Janez Anželak, Šoštanj
 2. mesto: DE 0817337005 GROSA 48, Štefan Strle, Ig
 3. mesto: SI 15074984 MAŠA, Franci Firm, Litija

7. Krave v 3. laktaciji

 1. mesto: SI 85094710 BARA 63, Jan Modic, Ig
 2. mesto: SI 14951392 BERNY 61, Jan Modic, Ig
 3. mesto: SI 05021530 SADA 23, Peter Popič, Podgorje pri Slovenj Gradcu

8. Krave v 4. in 5. laktaciji

 1. mesto: SI 04735113 ČIMADA, Frančiška Rigler, Ortnek
 2. mesto: SI 94340062 CAKA 11, Bogdan Kuhar, Velenje
 3. mesto: SI 44930503 SENTA, Frančiška Rigler, Ortnek

9. Krave z življenjsko prirejo nad 50.000 kg mleka

 1. mesto: SI 54048812 BETI, Frančiška Rigler, Ortnek
 2. mesto: SI 34280902 MELI, Jože Marolt, Ortnek
 3. mesto: SI 83824425 ADELINA, Edvard Jerše, Dvor

10. Šampionka telic

Šampionka telic:

SI 85194061 VIKTORIJA, Ludvik Vidic, Šmartno pri Litiji

 1. spremljevalka šampionke telic: SI 65439601 VANDA, Janez Gaberšek, Dob
 2. spremljevalka šampionke telic: SI 05314023, Janez Anželak, Šoštanj

11. Šampionka prvesnic z najlepšim vimenom

Šampionka  prvesnic z najlepšim vimenom:

SI 25094826 NUHA 47, Jan Modic, Ig

 1. spremljevalka šampionke prvesnic z najlepšim vimenom: SI 35389585 MICI, Jože Marolt, Ortnek
 2. spremljevalka šampionke prvesnic z najlepšim vimenom: SI 75426268 BIMBA, Bogdan Kuhar, Velenje

12. Šampionka prvesnic

Šampionka prvesnic:

SI 25094826 NUHA 47, Jan Modic, Ig

 1. spremljevalka šampionke prvesnic: SI 75426268 BIMBA, Bogdan Kuhar, Velenje
 2. spremljevalka šampionke prvesnic: SI 55330888 SORA, Edvard Jerše, Dvor

13. Šampionka krav z najlepšim vimenom

      Šampionka krav z najlepšim vimenom:

SI 14951392 BERNY 61, Jan Modic, Ig

 1. spremljevalka šampionke krav z najlepšim vimenom: SI 94340062 CAKA 11, Bogdan Kuhar, Velenje
 2. spremljevalka šampionke krav z najlepšim vimenom: SI 54048812 BETI, Frančiška Rigler, Ortnek

14. Šampionka razstave

         Šampionka razstave:

SI 14951392 BERNY 61, Jan Modic, 1292 Ig

 1. spremljevalka šampionke razstave:  SI 54048812 BETI, Frančiška Rigler, Ortnek
 2. spremljevalka šampionke razstave: SI 85094710 BARA 63, Jan Modic, Ig