Mlečnost 2023

V letu 2023 se je število rej v kontroli prireje mleka zmanjšalo za 136 (-4,7 %), število molznic za 1.143. Več….

Mlečnost se je povečala pri vseh pasmah, v povprečju za 70 kg mleka, vsebnosti maščob in beljakovin za 0,01 %. Glede na sušo v letu 2022 in poplave v letu 2023 smo se bali, da bo rezultat slabši.

Prireja po pasmah, Slovenija 305 dni

LetoMleko,
kg
Maščobe,
%
Beljakovine,
%
Rjava pasma 
20236.4194,163,49
20226.3804,163,48
Razlika390,000,01
Črno-bela pasma 
20238.7173,983,32
20228.6563,973,31
Razlika610,010,01
Lisasta pasma – brez križank
20236.1664,113,41
20226.1394,103,42
Razlika270,01-0,01
Križanke z lisasto pasmo (LSX*)
20236.6744,113,39
20226.6304,123,40
Razlika44-0,01-0,01
Lisasta pasma (LS + LSX*)
20236.2544,113,41
20226.2314,113,41
Razlika230,000,00
Slovenija 
20237.4514,043,37
20227.3814,033,36
Razlika700,010,01

*LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

V zadnjih 10 letih se je povprečna mlečnost v Sloveniji povišala za 1.148 kg (18 %)
V letu 2023 so se vsebnosti beljakovin povišale v povprečju za 0,01 %
Po letu 2009 kažejo vsebnosti maščob rahel trend rasti, v letu 2023 v povprečju za 0,01 %
Povezava do zbirnih obračunov mlečnosti po letih za različna območja: Slovenija, zavodi, upravne enote, občine...