Licitacija plemenskih bikov LIM in CHA pasme

V četrtek, 19.5.22

organiziramo licitacijo bikov mesne pasme

v vzrejališču mladih plemenskih bikov pri KGZ Nova Gorica.

Dnevni red:

9:00 licitacija plemenjakov LIM pasme

12:00 licitacija plemenjakov CHA pasme

Video posnetki in podatki so na voljo na povezavi:
https://www.kmetijskizavod-ng.si/ponudba/2017052510411598/plemenski_biki

Biki, predstavljeni na licitaciji, imajo opravljene vse potrebne preiskave, odvoz je možen isti dan.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 031 393 795.

Lepo vabljeni!

Pavla Plesničar, vodja oddelka za živinorejo