Indeks osemenitev

Za telitev v letu 2019 je bilo potrebnih 1,92 osemenitve. Indeks osemenitve je sorazmeren z intenzivnostjo usmeritve pasme za prirejo mleka, največji pri črno-beli pasmi (1,99), nato pri križankah z lisasto pasmo (1,95), rjavi pasmi (1,91) in lisasti pasmi (1,88) ter najmanjši v skupini ostalih pasem in križank (1,82). Gibanje indeksa osemenitev po letih pa nam pri vseh pasmah kaže trend rasti.

Število osemenitev in telitev ter indeks osemenitev po pasmah v letu 2019

Pas.Osem.TelitevIn. os.
ČB62.66631.5091,99
LS59.78031.8301,88
LSX*14.0307.1881,95
RJ13.7947.2371,91
OST21.24311.6731,82
Skupaj171.51389.4371,92
* LSX-križanke z lisasto pasmo-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Indeks osemenitev po letih
* LSX-križanke z lisasto pasmo-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %
Slika: Indeks osemenitev po pasmah in letih
Hortis 121884, bik lisaste pasme z izredno visokim skupnim selekcijskim indeksom

Metodologija

Indeks osemenitev je parameter, ki nam pove povprečno število osemenitev za eno telitev. Izračunali smo ga na osnovi podatkov o telitvah in osemenitvah zbranih v centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo). Podatki so obdelani glede na leto telitve in pasmo matere za črno-belo (ČB), rjavo (RJ) in lisasto (LS) pasmo ter križanke lisaste pasme (LSX), ki imajo od 14 % do 86 % RH in/ali MB pasme. V obdelavo smo vzeli vse telitve z znanimi osemenitvami v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2019 in pripadajoče osemenitve. V obdelavo je bilo tako vključenih 1.917.292 osemenitev in 1.029.367 telitev. Možno je, da v bazo za posamezno telitev niso zabeležene vse osemenitve oziroma pripusti, zato so izračunani indeksi lahko malenkost podcenjeni, vendar boljši in natančnejši podatki ne obstajajo.

Prispevek sta pripravila Tomaž Perpar in dr. Janez Jeretina