Harmonizacija evropskih ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti rjave pasme na Bavarskem

Ekipa treh ocenjevalcev iz KGZS Zavodov Celje in Nove Gorice ter KIS se je prejšnji teden udeležila mednarodnega usklajevanja ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti govedi rjave pasme na bavarskem.

Usklajevanje ocenjevalcev linearnih lastnosti zunanjosti rjave pasme je v okviru BrownSwiss Federacije in rejskega združenja za rjavo, lisasto in črno – belo govedo ProRind potekalo med 6. in 8. novembrom v Dietsmanriedu, Nemčiji. Srečanja se je udeležilo 35 udeležencev iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije, Švice in Španije. Slovensko ekipo so zastopali Dominik Pečovnik (KGZS – Zavod Celje), Borut Črnigoj (KGZS – Zavod Nova Gorica) in Urban Vodopivc (KIS).

Usklajevanje je potekalo v treh delih. Prvi del je bil namenjen predstavitvam novosti s področja reje rjave pasme, povzetkom aktualnih statistik ter trendom in smermi izražanja lastnosti zunanjosti v populacijah živali. Obravnavali so spremembe optimalnih vrednosti pri določenih lastnostih, deleže posameznih lastnosti pri izračunu plemenskih vrednosti ter morebitno vključitev in opustitev posameznih lastnosti pod selekcijo. Ena od ključnih tem srečanja je bila opažen porast težav s parklji/nogami, kar je privedlo do razprave o novih lastnostih, ki bi zajemale tako zdravje nog kot lokomotoriko. Pomembne napake, kot so visoko nastavljen rep, strehast križ, stoja prednjih nog in dno vimena so bile izpostavljene, razpravljalo pa se je kako omenjene napake lastnosti zunanjosti potomk upoštevati in obtežiti pri izračunu PV bikov. Trenutno se zabeležene napake upoštevajo le pri skupnih ocenah posameznih sklopov lastnosti zunanjosti ter PV krav. Pri bikih se za izračun PV uporabljajo ocene posameznih lastnosti potomcev in ne skupne ocene sklopov lastnosti, kjer so v oceno upoštevane tudi napake lastnosti zunanjosti. Z dodanimi lastnostmi lokomotorike in stoje prednjih nog bi tako okrepili selekcijo na zdravju nog, po katerem je pasma znana. Sledil je ogled novozgrajenega avkcijskega centra rejskega združenja za rjavo, lisasto in črno – belo govedo Prorind.

V drugem delu so udeleženci v mešanih skupinah ocenjevali prvesnice in krave. Pod vodstvom glavnega ocenjevalca in sodnika Stefana Hodla iz Švice so primerjali in usklajevali podeljene ocene.

V tretjem delu so se udeleženci postavili v vlogo sodnika na razstavi. Živali so najprej rangirali od prve do zadnje uvrščene, jih nato predstavili, primerjali med seboj in utemeljevali izbrano zaporedje.

Pripravil: Urban Vodopivc