Zraščenost vretenc (vertebralna sinostoza)

Zraščenost vretenc (sinostoza) se pojavlja kot prirojena napaka, pri kateri pride do združitve dveh ali več vretenc; v milejših primerih ni klinično zaznavna, v hujših pa lahko pride do težav pri gibanju in vnetja hrbteničnih sklepov.
sinartroza
Slika 1. Vertebralna (hrbtenična) sinostoza.