Zlom parkeljnice in nadparkeljnice

Zaradi svoje oblike in luknjičavosti je parkeljnica pri govedu nagnjena k zlomu, zato so tudi zlomi v določenih okoliščinah razmeroma pogostni (paša, pregon živine,transport). Zlomi so praviloma prečni in potekajo od podplata do parkljevega sklepa. Večkrat gre zgolj za fisure (razpoke), parkeljnica pa se lahko tudi zdrobi na več fragmentov. Največkrat so prizadeti notranji parklji na prednjih okončinah, redkeje zunanji in tisti na zadnjih. Zlomi nadparkeljnice s precej redke. Dejavniki, ki povzročajo zlome, so predvsem nagle, neenakomerne in silovite mehanične obremenitve parkeljnice pri preskakovanju ovir, pri hitrem teku, zalasti po neravnih in kamnitih tleh, pri nepričakovanih spodrsljajih, pri boleznih skeleta (kostolomnica ali osteomalacija), pri fluorozi (zastrupitvi s fluorom) in hujših deformacijah parkljeve roževine. Komplicirani zlomi parkeljnice in nadparkeljnice so večinoma nasledek silovitega pritiska na distalni del okončine. Značilno za enostavno frakturo ali fisuro je, da živali popolnoma nepričakovano obšepajo pri opiranju na prizadeto okončino ob sočasni odsotnosti zazanavnih lokalnih sprememb. Ješčnost im mlečnost nekoliko padeta, živali večinoma ležijo, pri vstajanju prizadeto okončino trzajoče dvignejo in previdno naslonijo na konico parklja. Pri zlomu zunanjega parklja postavljajo prizadeto okončino daleč pred zdravo in jo tako kar najbolj razbremenijo. Če sta zlomljeni obe notranji parkeljnici na prednjih okončinah, žival drži noge navzkriž; da bi razbremenila prednji okončini, žival spodvije obe zadnji daleč naprej pod trebuh. Glede na lokacijo zloma držijo živali prizadeto okončino v spremejenem položaju, premikajo pa se le po sili in pri tem kažejo na hudo bolečno.

Pri pokritem zlomu ni zaznavnih izrazitejših lokalnih sprememb, le ob svitku opazimo rdečino, na parkljevi roženi steni pa otipamo povečano toploto. Ker so kostni fragmenti znotraj parkljeve roževine razmeroma dobro fiksirani, zadostuje za ozdravitev 5 do 6 tedensko mirovanje, bolj komplicirani zlomi zahtevajo zunanjo fiksacijo (oporo), pri odprtih pa pride v poštev le amputacija parklja..)