Motnje v prehajanju hrane zaradi zamašitve ustja vampa in kapice s topimi tujki

Motnje v prehajanju hrane zaradi zamašitve kardije in ustja kapice in prebiralnika s topimi tujki so pri odraslem govedu redke. Povzročajo jih fito- in trihobezoarji, deli požrte placente (posteljice), kamni, cunje, kosi lesa itd. Nasprotno pa so obstrukcije pogoste pri teletih, ki rada oblizujejo okoliške predmete in lastno dlako, kar največkrat vodi v nastanek trihobezoarjev iz požrte dlake. Pri obstrukciji kardije nastane akutna timpanija, nemir, slinjenje, davljenje in regurgitacija, skratka simptomi podobni #naslov01112. Pri zaprtju odprtine med kapico in prebiralnikom pride najprej do prenapolnjenosti vampa s tekočo vsebino (sposobnost vampa za vsrkavanje vode je majhna) in do posledične dehidracije. Pri popolnem zaprtju se v nekaj urah pojavi apatičnost, mišični drget, atonija želodcev, žeja, lažja timpanija, pospešen pulz in #naslov02203..