Motnje v prebavi (indigestije) kapice in vampa

Indigestije, ki izhajajo iz vampove in kapične vsebine

Opis
Gre za moteno mikrobno prebavo v predželodcih, kjer so zmanjšani ali docela ustavljeni normalni procesi  razkroja hrane in sinteze novih snovi, hkrati pa ne pride do izrazito nenormalne fermentacije vsebine vampa.

Vzroki
Pokladanje hrane, revne z beljakovinami in ogljikovimi hidrati (npr. slabo seno, slama, koruznica), do podobnih stanj pa privede tudi večdnevno stradanje in žeja, pomanjkanje makro- in mikroelementov (fosforja, žvepla, bakra, kobalta, molibdena in mangana) ter nenazadnje uporaba zdravil (antibiotikov in kemoterapevtikov), ki preprečujejo rast vampovih mikrobov.

Klinična znamenja in potek
Kot prvo znamenje se pri molznicah pojavi upadanje količine mlečne maščobe, ješčnost pa je neprizadeta. Postopoma pade tudi mlečnost in rejenost živali. Vamp se počasi krči in prazni, zato pride do prenapolnjenosti s ponavljajočo se timpanijo. Živali sčasoma močno shujšajo, dlaka postane resasta in groba, pojavi se lizavost in slabokrvnost.

Kategorije: Bolezni, Infekcije

Load More


Indigestije zaradi bolezni stene kapice in vampa ter pripadajočih živcev z motnjami v pasaži vsebine
a) travmatsko vnetje kapice in peritoneja
b) travmatsko vnetje osrčnika
c) netravmatsko vnetje kapice in vampa
d) vampova parakeratoza (poroženevanje vampove sluznice)
e) motnje v motoriki predželodcev zaradi poškodbe n.vagusa (Hoflundov sindrom)
f) dislokacija kapice v prsno votlino skozi raztrgano trebušno prepono
g) motnje v prehajanju hrane zaradi zamašitve ustja vampa in kapice s topimi tujki

Indigestije, ki izhajajo iz vampove in kapične vsebine
a) enostavna inaktivnost vampovih mikroorganizmov,09263motnje v prebavi kapice in vampa zaradi hitre menjave obroka
b) motnje v prebavi kapice in vampa zaradi hitre menjave obroka
c) vampova alkaloza
d) gnitje vampove vsebine
e) vampova acidoza
f)  motnje v prebavi vampa in kapice zaradi neustrezne strukture krme
g) timpanija vampa

Kategorije: Bolezni, Infekcije

Load More


Opis
Gre za subakutno ali kronično potekajočo indigestijo, pri kateri se poveča pH vampove vsebine nad 7 in sicer zaradi presežka beljakovin in pomanjkanja ogljikovih hidratov v obroku. Za razliko od gnilobnega razkroja vampove vsebine je pri alkalni indigestiji vsebina očitno nepokvarjena, endar je prehod k gnitju prej ali slej zanesljiv, če pravočasno ne ukrepamo.

Vzroki
Vampova alkaloza nastane predvsem pri krmljenju na visoko mlečnost, pri obroku z veliko vsebnostjo beljakovin in majhnim deležem ogljikovih hidratov, lahko pa tudi pri pokladanju ureje in pri naglih spremembah obroka. Proces je podoben kot pri motnjah v zvezi z mikrobno inaktivnostjo vampove vsebine.

Znaki
Najprej upade količina mlečne maščobe, kasneje pa se pojavijo neješčnost, lenobna prebava vampa, atonija vampove stene, poležavanje in opletajoča hoja. Vampova vsebina v hudih primerih izrazito smrdi po amonjaku

Kategorije: Bolezni, Infekcije

Load More


Opis
Gnitje vampove vsebine ali gnilobna indigestija je posledica gnilobnega razkroja vsebine, ki je izrazito alkalnega pH. Gnitje povzročajo nefiziološke bakterije, ki prerastejo normalno vampovo mikrofloro. Gnilobna indigestija se razvije tudi iz vampove alkaloze.

Vzroki
Tovrstne motnje se pojavljajo pri pokladanju obroka, ki je izredno bogat z beljakovinami, hkrati pa izredno reven z ogljikovimi hidrati. Nadalje pokladanje pokvarjene ali onesnažene hrane, napačno fermentirane ali nagnite silaže, pokvarjenih koncentratov, neustrezno uskladiščenega in pokvarjenega sena ter drugih pokvarjenih krmil. Enake posledice ima tudi pomanjkljiva higiena pri napajanju (onesnažena voda).

Znaki
Pri gnilobni indigestiji so znamenja zelo raznolika. Včasih se opazijo zmanjšana ješčnost, upadanje mlečne tolšče in količine mleka, drugič zopet izrazite motnje v prebavi s ponavljajočo se zmerno timpanijo zaradi penaste fermentacije in drisko. Zaradi resorpcije toksinov nastajajo motnje v krvnem obtoku, boleča oteklina jeter, včasih pa tudi izrazita stanja krčev ali ohromelosti. Pri mladih bikih se večkrat pojavi ekcem s krastami na okončinah, plemenjaki dajejo slabo seme, v mlečnih čredah pa opazimo pogostejše pojavljanje koliformnih mastitisov, zaostajanje posteljice, trdovratnih vnetji rodil in slabi plodnosti.

Kategorije: Bolezni, Infekcije

Load More


Load More


Zaradi pokladanja velike količine koncentratov in drobno zmletih voluminoznih krmil (seno, slama, detelja), pride pri govedu sčasoma do pojemanja intenzivnosti vampovih kontrakcij (krčenja vampa). Tudi prežvekovanje in podrigavanje sta redkejša in neregularna. Postopoma pojema tudi ješčnost.  Prizadete živali so nagnjene k oblizovanju in grizenju lesa (to je zlasti očitno pri pitovnih teletih, ki jim ob koncentratih ne pokladajo ustrezne količine sena). Pogosto nastopi tudi vampova timpanija.

Kategorije: Bolezni, Infekcije

Load More


Load More