Ketoza

Ketoza je metabolno obolenje predvsem visoko proizvodnih krav molznic. Nastane ko živali, da bi premostile primanjkljaj energije v najvišjem stadiju laktacije črpajo telesne zaloge lipidov, iz katerih nastane prekomerna količina ketonskih teles.

Klinični znaki

Bolezen se izraža v obliki hitre izgube teže, padcu mlečnosti, zmanjšanem apetitu ter apatičnost, pojavijo se lahko tudi živčni znaki (maniakalna oblika ketoze se kaže v nemiru lahko pa tudi v agresivnosti živali).

Prognoza

Krave redko poginejo zaradi primarne ketoze, stanje se po padcu mlečnosti in ponovni vzpostavitvi normalne energetske bilance popravi, vendar lahko pride do hujših poškodb notranjih organov, predvsem jeter.

Kategorije Bolezni, Presnovne bolezni