Gravidnostna toksemija

Gravidnostna toksemija se pojavlja pri kravah v zadnji tretjini brejosti, zaradi večjih potreb plodu po energiji in hkrati premajhnega vnosa hranil, slabega zdravstvenega stanja živali (npr. šepanja in obolenja ustne votline, skratka takih obolenj ki povečujejo potrebo po energiji oziroma otežkočajo hranjenje) in brejosti z dvojčki. Pride do resnega pomanjkanja glukoze v organizmu, ki jo le-ta težko kompenzira, hkrati pa se pojavi še ketoza in metabolna acidoza.

Klinični znaki so pomanjkanje apetita, odsotnost defeciranja in ruminacij, fetalna smrt, ataksija in apatija. Kot terminalni znaki tik pred smrtjo se pojavljajo še opistotonus, krči in koma.