dr. Barbara Luštrek: Nova doktorica znanosti na področju genetike in selekcije v govedoreji

Raziskovalka Barbara Luštrek iz Oddelka za zootehniko (UL BF) je v sredo, 22. novembra 2023, uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo s področja genetike in selekcije v govedoreji.

V disertaciji s slovenskim naslovom »Vključitev genomskih informacij v nacionalno shemo genetskega vrednotenja pri slovenski populaciji rjavega goveda« oziroma angleškim naslovom »Integration of genomic information into national genetic evaluation scheme in Slovenian Brown dairy cattle population« so proučili možnosti uporabe genomskih informacij v obstoječi shemi nacionalnega genetskega vrednotenja slovenske populacije rjavega goveda. Raziskali so možnosti vzpostavitve nacionalnega vrednotenja genomske napovedi plemenske vrednosti (GEBV) z majhno nacionalno referenčno populacijo.

Ugotovili so, da vključitev nacionalnih genomskih informacij ne zmanjša oziroma celo poveča zanesljivost GEBV v primerjavi s konvencionalnim obračunom plemenskih vrednosti. Pokazali so, da uporaba novih nacionalnih plemenskih vrednosti povzroči prerangiranje živali glede na uporabo mednarodnih GEBV.

Dodatno so v raziskavi pokazali, da lahko selekcija z upoštevanjem monogenske lastnosti negativno vpliva na genetski napredek kvantitativnih lastnosti, slednji pa je odvisen od obstoječe selekcije na kvantitativno lastnost in od povezave med specifično monogensko in kvantitativno lastnostjo na nivoju črede.

Rezultati dela bodo koristni za nadgradnjo nacionalne sheme rutinskega genetskega vrednotenja populacij pasem goveda, ki so namenjene prireji mleka.

Dr. Barbara Luštrek, čestitamo za odlično opravljeno delo!

Pripravila: dr. Jana Obšteter in Žan Pečnik