CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 02.03.20
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 84577009 119 20.01.20 33 3 8690   116,1
2 SI 14577013 100 03.03.20 32,8 3 8010   104,6
3 SI 64577018 158 28.11.19 35,7 2 9060 6318 0,69 120,9
4 SI 34577004 137 02.01.20 30,8 3 7440 5583 0,75 98,3
5 SI 14283677 326 02.07.19 36 4 8780 6994 0,80 105,6
6 SI 14577020 239 22.09.19 22,1 2 6240 5117 0,82 95,5
7 SI 24815529 222 15.10.19 30,9 1 8810 7467 0,85 116,8
8 SI 04577014 454 21.02.19 31,9 2 8930 7630 0,85 102,7
9 SI 44815534 212 19.10.19 28,4 1 8210 7064 0,86 109,8
10 SI 04577007 214 25.10.19 35,3 3 9680 8902 0,92 112
11 SI 64815525 205 19.11.19 26,3 1 7760 7300 0,94 109,4
12 SI 25003941 132 25.01.20 27 1 7210 7918 1,10 109,4
13 SI 24031132 42 05.04.20 28,4 6 8210 6870   92,3