CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Izračun prireje v obdobju
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 12.06.24
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 64577018 32 21.06.24 25,1 6 9400   122,9
2 SI 85147966 36 17.06.24 34,3 3 11270    
3 SI 75377494 18 08.07.24 30,9 2 7530   111,5
4 SI 44815534 178 27.01.24 34,8 5 9270 7441 0,80  
5 SI 75377487 120 29.03.24 31 2 7570 6254 0,83 117,1
6 SI 75003960 281 23.10.23 28,4 3 8880 7692 0,87  
7 SI 95147972 230 10.12.23 31,4 2 7670 6938 0,90 100,2
8 SI 55377496 496 28.03.23 26,8 1 7640 7056 0,92 111,9
9 SI 35377498 409 27.06.23 24,5 1 6870 6619 0,96 114,6
10 SI 75347428 405 09.07.23 27,7 1 7440 7776 1,05