CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 07.01.20
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 14577013 22 18.02.20 36,7 3 7360   105,4
2 SI 64577018 80 16.12.19 35,8 2 9060   113,9
3 SI 25003941 54 17.01.20 29,9 1 7100    
4 SI 84577009 41 25.01.20 34,3 3 8690   114,8
5 SI 34577004 59 07.01.20 33,6 3 7440   93,1
6 SI 14283677 248 02.07.19 36 4 8780 6676 0,76 109,2
7 SI 44815534 134 16.10.19 28,6 1 8210 6666 0,81 111,8
8 SI 84076962 455 25.12.18 25 4 8570 7010 0,82 110,1
9 SI 04577014 376 20.02.19 31,4 2 8930 7716 0,86 102,8
10 SI 74283695 368 02.03.19 36,7 3 10190 8842 0,86  
11 SI 14577020 161 26.09.19 22 2 6240 5416 0,87 96,6
12 SI 24815529 144 19.10.19 31 1 8810 7759 0,88 115,6
13 SI 04577007 136 23.10.19 35,4 3 9340 8604 0,92 109,1
14 SI 64815525 127 05.11.19 26,2 1 7190 6777 0,94 107,1