CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Izračun prireje v obdobju
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 08.09.23
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 14577013 62 21.09.23 11,4 6 8980   106,8
2 SI 75347428 144 11.06.23 22,5 1 5930    
3 SI 65377495 150 27.06.23 26,3 1 6970   109,2
4 SI 35377498 148 21.06.23 24,8 1 6590   116,4
5 SI 85003945 31 15.10.23 36,1 4 8780   106,7
6 SI 65377488 245 16.03.23 37,3 1 10790 8317 0,77 107,8
7 SI 64577018 203 17.04.23 34,3 5 9400 7636 0,81 124,4
8 SI 44815534 342 25.11.22 31,9 4 9270 7557 0,81 107,5
9 SI 85147966 237 17.03.23 42 2 11270 9581 0,83 111,4
10 SI 45377497 161 14.06.23 22,3 1 5900 5119 0,87 108,7
11 SI 55377496 235 26.03.23 27,3 1 7640 6817 0,89 115,8
12 SI 95147972 476 31.07.22 23 1 6040 5680 0,94 97,8
13 SI 75377494 229 17.04.23 26,4 1 7530 7285 0,97 107,3
14 SI 75377487 314 16.01.23 23,3 1 6810 6708 0,99 116,3