CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Prireja mleka CPZ Govedo Mlečnost krav (potencialna, ocenjena) nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Prireja mleka PRIREJA MLEKA
Mlečne kontrole na kmetiji
Sumarni pregledi mlečnosti
ZV vime
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)
Povprečna letna mlečnost
Mlečnost krav (potencialna, ocenjena)   pomoč
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Razvrsti po:
Dni po telitvi   Predviden vrh laktacije   Predvidena max dnevna mlečnost  
Potencialna mlečnost 305 dni   Indeks ocen. / potenc.   Gibanje mlečnosti  
Datum zadnje kontrole: 30.07.19
Zap. ID živali Dni po Vrh lakt. krivulje Mlečnost v 305 dneh Gibanje PV12 za kg
št.   telitvi Datum kg mleka Lakt. Potencialna Ocenjena Indeks mlečnosti mleka v 305 dni


1 SI 14283677 97 02.07.19 36 4 8780   110
2 SI 14815537 35 04.09.19 18,1 1 4714    
3 SI 24031132 258 25.01.19 22,6 5 8210 5911 0,72 91,8
4 SI 94283686 368 06.10.18 38,6 3 9450 7145 0,76 112,4
5 SI 84577009 233 01.02.19 28,6 2 8410 6727 0,79 115,4
6 SI 64034272 291 16.12.18 32 4 7750 6270 0,81 107,6
7 SI 84076962 304 08.01.19 23,9 4 8570 7065 0,83 107,9
8 SI 24283700 231 07.02.19 25,8 2 6240 5184 0,83 93,5
9 SI 34283699 228 16.02.19 27,7 2 8350 7357 0,88 113,8
10 SI 64577018 425 16.08.18 25,5 1 6730 5922 0,88 114,5
11 SI 04577014 225 20.02.19 30,7 2 8930 7919 0,89 103,1
12 SI 74283695 217 03.03.19 34,9 3 10190 9186 0,90 106,6
13 SI 14577013 261 07.01.19 29,5 2 7360 7006 0,96 106,1