CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Predvidene telitve nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Predvidene telitve    
Oblikovanje prikaza
Prikazuj % krvi Prikazuj UZ
Prikazuj Os. listek Ne prikazuj statusa
na GSM Opis in razlaga
   
Zap. Podatki o plemenici Podatki o zadnji osemenitvi Pričakovana Breja2 Izloči3
št. ID živali Ime Zad.tel. Dat. os. RŠ PB Ime PB telitev1 Da Ne ??  
1 SI 75377494 ZEBRA 01-12.02.23 10.08.23 122215 MONARCH 24.05.24
2 SI 55660707 SREČKA - 01.09.23 121998 MIHRET 15.06.24
3 SI 65377488 ŽARA 01-27.01.23 12.10.23 132211 ANTHERO 18.07.24
4 SI 65377495 RONJA 01-02.05.23 11.10.23 122232 MERIDIAN P 25.07.24
5 SI 35377498 BREZA 01-04.05.23 19.10.23 122031 MANVER 02.08.24
6 SI 95660710 ŽIMA - 25.11.23 132011 MORGAN 31.08.24
7 SI 35660709 ZORA - 14.12.23 122031 MANVER 27.09.24
8 SI 75377487 ZUMBA 02-17.02.24 06.04.24 122278 INPULS PP 19.01.25
9 SI 75347428 MALINA 01-08.05.23 16.04.24 132262 EFEL 21.01.25
10 SI 75003960 KRASNA 03-09.09.23 17.04.24 132262 EFEL 22.01.25
11 SI 55377496 CIKA 01-06.02.23 13.04.24 122259 WOLAN 26.01.25
12 SI 95147972 ZARJA 02-30.10.23 17.04.24 122259 WOLAN 30.01.25
13 SI 44815534 ČALA 05-21.12.23 Dni po telitvi: 152
14 SI 85147966 JASMIN 03-11.05.24 Dni po telitvi: 10
15 SI 64577018 CULA 06-15.05.24 Dni po telitvi: 6
16 SI 15399122 - Starost telice LL.MM: 1.08
17 SI 05399123 ZVEZDA - Starost telice LL.MM: 1.06
18 SI 95399124 CERES - Starost telice LL.MM: 1.05
19 SI 25822494 - Starost telice LL.MM: 1.05
20 SI 85399125 CAJNA - Starost telice LL.MM: 1.03
21 SI 65820326 ZINA - Starost telice LL.MM: 1.03
22 SI 55820327 BRANA - Starost telice LL.MM: 1
1 Prikazani datumi predvidenih telitev so odvisni od datuma zadnje znane osemenitve pri posamezni plemenici  in pa predvidene dolžine brejosti za posamezno pasmo (ali skupino pasem), ki ji plemenica pripada.  Pri računanju predvidenega datuma telitve smo predpostavili, da je dolžina brejosti  pri LISASTI pasmi 288 dni, pri RJAVI in drugih pasmah 290 dni in pri ČRNO-BELI pasmi 280 dni.
2Dodana je opcija označitve brejih plemenic (Breja - Da) in označitve nebrejih (Breja - Ne). V drugem primeru se datum predvidene telitve ne izpisuje več.
3Iz seznama je mogoče prestaviti živali (Izloči) v ločeno skupino, ki so predvidene za izločitev. V kolikor želimo posamezne živali ponovno aktivirati na seznam, kliknemo na gumb Preklic izločitev in pri želeni živali odkljukamo polje Povrni. Vse spremembe shranimo s potrditvijo Shrani spremembe!.