CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Predvidene telitve nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Predvidene telitve    
Oblikovanje prikaza
Prikazuj % krvi Prikazuj UZ
Prikazuj Os. listek Ne prikazuj statusa
na GSM Opis in razlaga
   
Zap. Podatki o plemenici Podatki o zadnji osemenitvi Pričakovana Breja2 Izloči3
št. ID živali Ime Zad.tel. Dat. os. RŠ PB Ime PB telitev1 Da Ne ??  
1 SI 95147972 ZARJA 01-10.06.22 22.01.23 122192 MYRLES 06.11.23
2 SI 44815534 ČALA 04-22.10.22 18.03.23 132188 HANGES 23.12.23
3 SI 75377487 ZUMBA 01-19.11.22 05.05.23 122232 MERIDIAN 17.02.24
4 SI 45377497 JAMA 01-21.04.23 16.06.23 132188 HANGES 22.03.24
5 SI 55660707 SREČKA - 30.06.23 122014 HLEBČEK 13.04.24
6 SI 85147966 JASMIN 02-04.02.23 01.08.23 132211 ANTHERO 07.05.24
7 SI 65377488 ŽARA 01-27.01.23 02.08.23 132211 ANTHERO 08.05.24
8 SI 64577018 CULA 05-10.03.23 29.07.23 121644 IMKO 12.05.24
9 SI 65377495 RONJA 01-02.05.23 02.08.23 122174 VELTHRUM 16.05.24
10 SI 55377496 CIKA 01-06.02.23 03.08.23 121996 HLAPEC 17.05.24
11 SI 75377494 ZEBRA 01-12.02.23 10.08.23 122215 MONARCH 24.05.24
12 SI 75347428 MALINA 01-08.05.23 06.09.23 132227 ELTON 12.06.24
13 SI 35377498 BREZA 01-04.05.23 06.09.23 122244 ZEJTORS 20.06.24
14 SI 14577013 JEREBIKA 06-29.07.23 Dni po telitvi: 62
15 SI 85003945 CINA 04-29.08.23 Dni po telitvi: 31
16 SI 75003960 KRASNA 03-09.09.23 Dni po telitvi: 20
17 SI 95660710 ŽIMA - Starost telice LL.MM: 1.03
18 SI 35660709 ZORA - Starost telice LL.MM: 1.03
19 SI 25399121 TAJKA - Starost telice LL.MM: 1.03
20 SI 15399122 - Starost telice LL.MM: 1.01
1 Prikazani datumi predvidenih telitev so odvisni od datuma zadnje znane osemenitve pri posamezni plemenici  in pa predvidene dolžine brejosti za posamezno pasmo (ali skupino pasem), ki ji plemenica pripada.  Pri računanju predvidenega datuma telitve smo predpostavili, da je dolžina brejosti  pri LISASTI pasmi 288 dni, pri RJAVI in drugih pasmah 290 dni in pri ČRNO-BELI pasmi 280 dni.
2Dodana je opcija označitve brejih plemenic (Breja - Da) in označitve nebrejih (Breja - Ne). V drugem primeru se datum predvidene telitve ne izpisuje več.
3Iz seznama je mogoče prestaviti živali (Izloči) v ločeno skupino, ki so predvidene za izločitev. V kolikor želimo posamezne živali ponovno aktivirati na seznam, kliknemo na gumb Preklic izločitev in pri želeni živali odkljukamo polje Povrni. Vse spremembe shranimo s potrditvijo Shrani spremembe!.