CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Mere plodnosti v čredi nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve<img src=/img/novo.gif> Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Haremski pripust
Mere plodnosti v čredi    
Predhodni ciklus Tekoči ciklus
Zap.
št.
ID živali
Ime
živali
P Do 1.
os.
Štev.
os.
Do usp.
os.
Povp. dni
med os.
DMT Brejost
Zap.
tel.
Dat.
tel.
Dni po
tel.
Do 1.
os.
Štev.
os.
Do zad.
os.
Povp. med
os.
Po zad.
os.
1 SI24031132 KOČA ČB 145 2 164 19,0 445 281 6 24.02.20 94   0      
2 SI64034272 CINKA LS 144 4 190 15,3 484 294 5 01.03.20 88   0      
3 SI14283677 JEDRT ČB 92 3 163 35,5 445 282 4 16.05.19 378 47 2 116 69 262
4 SI94283686 LINDA ČB 96 4 321 75,0 613 292 4 22.04.20 36   0      
5 SI74283695 ČISTA ČB 58 5 138 20,0 425 287 4 16.03.20 73   0      
6 SI34577004 CIKLAMA LS 29 3 213 92,0 508 295 3 21.11.19 189 54 3 158 52 31
7 SI04577007 HRABRA ČB 98 4 170 24,0 458 288 3 05.09.19 266 93 2 143 50 123
8 SI84577009 COLA LS 51 1 51   343 292 3 09.12.19 171 36 3 140 52 31
9 SI14577013 JEREBIKA ČB 81 2 106 25,0 390 284 3 28.12.19 152 51 2 120 69 32
10 SI64577018 CULA LS 189 2 210 21,0 496 286 2 31.10.19 210 56 1 56   154
11 SI14577020 LORA ČB 87 1 87   349 262 2 11.08.19 291 52 2 121 69 170
12 SI64815525 ANIŠA ČB   4   95,3   284 1 14.09.19 257 79 4 144 21,7 113
13 SI24815529 ČAPLJA ČB   4   68,0   272 1 28.08.19 274 96 2 117 21 157
14 SI44815534 ČALA ČB   1       275 1 07.09.19 264 100 2 125 25 139
15 SI25003941 JAGODA ČB   1       279 1 26.11.19 184 102 1 102   82
16 SI05003943 CIBA LS   2   56,0   286 1 06.03.20 83   0      
17 SI95003944 ČRNA ČB   1       277 1 12.03.20 77 45 1 45   32
18 SI85003945 CINA LS   3   28,0   287 1 02.04.20 56   0      
19 SI65003947 MACA ČB   1       276 1 03.03.20 86   0      
20 SI55003948 JARA ČB                     3   46  
21 SI85003952   ČB                     1      
22 SI75003960 KRASNA ČB                     1      
* - vrednost označena z zvezdico ni zajeta v izračun povprečja
Predhodni ciklus Tekoči ciklus (povprečja po pasmah)
Pas. Šte-
vilo
Do 1.
os.
Število
os./tel.
Do usp.
os.
Dni med
os.
DMT Brejost   Do 1.
os.
Število
os.
Do zad.
os.
Med
os.
LS 6 103,3 2,5 166,0 42,5 457,8 290,0   48,7 7 118,0 52,0
ČB 16 93,9 2,5 164,1 45,2 446,4 279,9   73,9 23 114,8 46,3
Vse 22 97,3 2,5 164,8 44,2 450,5 283,1   67,6 30 115,6 47,5