CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Mere plodnosti v čredi nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve<img src=/img/novo.gif> Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Haremski pripust
Mere plodnosti v čredi    
Predhodni ciklus Tekoči ciklus
Zap.
št.
ID živali
Ime
živali
P Do 1.
os.
Štev.
os.
Do usp.
os.
Povp. dni
med os.
DMT Brejost
Zap.
tel.
Dat.
tel.
Dni po
tel.
Do 1.
os.
Štev.
os.
Do zad.
os.
Povp. med
os.
Po zad.
os.
1 SI24031132 KOČA ČB 119 2 120 1,0 400 280 5 06.12.18 348 145 2 164 19 184
2 SI64034272 CINKA LS 92 3 148 28,0 436 288 4 03.11.18 381 144 4 190 15,3 191
3 SI84076962 ČIGRA ČB 128 4 235 35,7 511 276 4 21.10.18 394 103 5 227 31 167
4 SI14283677 JEDRT ČB 92 3 163 35,5 445 282 4 16.05.19 187 47 2 116 69 71
5 SI94283686 LINDA ČB 94 1 94   374 280 3 18.08.18 458 96 4 321 75 137
6 SI74283695 ČISTA ČB 47 5 95 12,0 374 279 3 16.01.19 307 58 5 138 20 169
7 SI34283699 CIKA LS 65 5 132 16,8 416 284 2 05.01.19 318 46 4 151 35 167
8 SI34577004 CIKLAMA LS 76 1     376 300 2 01.07.18 506 29 2 107 78 399
9 SI04577007 HRABRA ČB 98 4 170 24,0 458 288 3 05.09.19 75   0      
10 SI84577009 COLA LS 62 1 62   350 288 2 31.12.18 323 51 1 51   272
11 SI14577013 JEREBIKA ČB 47 2 127 80,0 410 283 2 03.12.18 351 81 2 106 25 245
12 SI04577014 MIKA ČB 67 1 67   347 280 2 08.01.19 315 192 1 192   123
13 SI64577018 CULA LS 189 2 210 21,0 496 286 2 31.10.19 19   0      
14 SI14577020 LORA ČB 87 1 87   349 262 2 11.08.19 100 52 1 52   48
15 SI64815525 ANIŠA ČB   4   95,3   284 1 14.09.19 66   0      
16 SI24815529 ČAPLJA ČB   4   68,0   272 1 28.08.19 83   0      
17 SI44815534 ČALA ČB   1       275 1 07.09.19 73   0      
18 SI25003941   ČB                     1      
19 SI05003943   LS                     2   56  
20 SI95003944 ČRNA ČB                     1      
21 SI85003945 CINA LS                     3   28  
22 SI65003947   ČB                     1      
23 SI55003948 JARA ČB                     3   46  
* - vrednost označena z zvezdico ni zajeta v izračun povprečja
Predhodni ciklus Tekoči ciklus (povprečja po pasmah)
Pas. Šte-
vilo
Do 1.
os.
Število
os./tel.
Do usp.
os.
Dni med
os.
DMT Brejost   Do 1.
os.
Število
os.
Do zad.
os.
Med
os.
LS 7 96,8 2,4 138,0 21,9 414,8 289,2   67,5 16 124,8 42,5
ČB 16 86,6 2,7 128,7 43,9 407,6 278,4   96,8 28 164,5 40,7
Vse 23 90,2 2,6 131,5 37,9 410,1 281,6   87,0 44 151,3 41,4