CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Izvajanje osemenjevanja nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Izvajanje osemenjevanja    
Izvajanje osemenjevanja v obdobju
od* do*
na kmetiji
DEMO
* DD.MM.LL (podatki so na voljo od 1.1.2009)

Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 21.05.23 do 20.05.24

Vse osemenitve
Število vseh osemenitev* v obdobju 52   seznam

Osemenjevanje prvesnic
Število osemenitev prvesnic 32   seznam
Število osemenitev prvesnic z mladimi biki** 7!!!! 21,9 % osemenitev prvesnic seznam

Osemenjevanje z mladimi biki
Število osemenitev z mladimi biki** 14 26,9 % vseh osemenitev seznam

Osemenjevanje s plemenski biki, ki niso priporočeni v skladu z rejski programi (RP)
Število osemenitev z biki izven RP 0 0,0 % vseh osemenitev

Izvor plemenskih bikov
Število osemenitev s tujimi biki 3 5,8 % vseh osemenitev seznam
Število osemenitev z domačimi biki 49 94,2% vseh osemenitev seznam
Datum izpisa: 15.06.24

* osemenitev/pripust/haremski pripust
** Pri rjavi, lisasti in črno-beli pasmi naj bi se v kontroliranih čredah z mladimi biki osemenjevalo vse prvesnice (tj. krave po prvi telitvi), lahko pa tudi druge krave. Zakaj? Ena pomembnih nalog pri izvajanju rejskih programov je uporaba semena mladih bikov ter zbiranje in analiziranje rezultatov njihovih potomcev. Tako se izvaja test, katerega izid so testirani plemenski biki. Poleg tega velja poudariti, da so mladi biki potomci načrtnega parjenja elitnih bikov in elitnih krav (t. i. bikovskih mater). Zato upravičeno lahko pričakujemo, da bodo potomci mladih bikov boljši od generacije njihovih staršev.
! osemenitve niso v skladu z RP