CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo User DEMO... CPZ Govedo Farm data SETTINGS PRINT search e-mail help slovensko
Farm data FARM DATA
Breeding technology Breeding technology
Manure on the farm Manure on the farm
Animal & Feeding on the farm Animal & Feeding on the farm
Manuring Manuring
Farming intensity
Priprava/prenos podatkov Priprava/prenos podatkov
Vnos številk kravjih ovratnic Vnos številk kravjih ovratnic
Dovoljenje za dostop do podatkov Dovoljenje za dostop do podatkov
Komercialni vzorci - nastavitve Komercialni vzorci - nastavitve
Farm data    
Večina podatkov o kmetiji je bilo pridobljenih v letu 2005 ob anketi za katero ste takrat posredovali podatke. Mnoge od njih sedaj uporabljamo v različnih preračunavanjih, zato vam jih predstavljamo in dajemo možnost, da jih dopolnite ali spremenite. Izračuni izpustov toplogrednih plinov in dušika na vaši kmetiji, ki  jih najdete znotraj zavihka Prireja mleka in okolje so odvisni od točnosti podatkov o načinu reje, gnojnih objektih in načinu gnojenja na vaši kmetiji, zato vam svetujemo, da le-te dobro pregledate. Podatki o kmetiji vam bodo lahko koristili tudi za druge namene, hkrati pa bodo z razvojem spletnega portala vedno bolj uporabljeni in nepogrešljiv vir informacij, ki so potrebni za učinkovitejše servisiranje vaše dejavnosti.