CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo User DEMO... CPZ Govedo All animals SETTINGS PRINT search e-mail help slovensko
All animals ALL ANIMALS
Animal & Feeding on the farm Animal & Feeding on the farm
All animals    
Datum rojstva od (DD.MM.LLLL:) Izberite datum do Izberite datum
Spol:
Breed:
ID živali Ime živali
ID matere
ID očeta Fathers AI number

Izpisati želim:

Oblikovanje pogleda
Ocene zunanjosti
Elektronski dokument - Tetovirni listek
Brez oceta
Brez matere
Brez materinega oceta
Brez povezav  
Pasemski sestav živali  
 
Sort by: