CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Rezultati analiz CPZ Govedo Analize krme nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Rezultati analiz REZULTATI ANALIZ
Analize krme
Analize zemlje
Analize gnojil živalskega izvora
Bazenski vzorci (mlekarna Celeia)
Analize krme    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Zap.št. Krma Domače ime parcele GERK
1 SENO TRAVNIK 0
Zap.št. Datum prejema
vzorca
Analitska
številka
Opis
vzorca
1 23.12.2004 13689/2004 PODGORŠEK PETER