Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije Vas vabi na jubilejni 30. občni zbor,

v sredo, 20. aprila 2022 ob 10:30

na turistični kmetiji Pr Mark na Črnem vrhu nad Idrijo 34.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih organov
  2. Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije skozi 30 let (M. Rigler, strokovni tajnik ZRGRPS)
  3. Skupna kmetijska politika 2023 -2027 (Anton Harej, državni sekretar na MKGP)
  4. Predstavitev krav z visoko življenjsko prirejo in podelitev nagrad rejcem
  5. Poročila o delovanju zveze v letu 2021
  6. Poročilo Nadzornega odbora ZRGRPS
  7. Razprava po poročilih, predlogi in mnenja članov
  8. Program dela zveze v letu 2022
  9. Razno

Vabimo rejce, člane zveze, predstavnike delovnih teles zveze, strokovne delavce in vse goste, da se letošnjega občnega zbora udeležite v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni!

POVEJ NAPREJ!