Živinorejska razstava Ptuj, 2018

Ob 65-letnici delovanja kmetijskega zavoda Ptuj je bila junija 2018 živinorejska razstava, podkrepljena s strokovnimi predavanji. Šampijonki govedorejske razstave sta lisasta krava SHAKIRA, rejec Marijan Držečnik, Ribnica na Pohorju in črno-bela krava BUBA, rejec Ivan Hrga, Dragovič 2a, Juršinci.

Govedo sta ocenjevala g. Reinhard Pfleger in g. Hans Terler, oba z avstrijske Štajerske. Zmagovalke po kategorijah pa so bile:

Živali lisaste pasme

Mlajše prvesnice (telile po 1.2.2018)
1. mestoSI 44713731 JUNGRAO: 721146 REMITENTAlberto Kocbek, Zg. Voličina
2. mestoSI 54728545 GRENADAO: 121802 INIDanica Lemež, Zrkovci
Starejše prvesnice (telile do 1.2.2018)
1. mestoSI 74602126 ELLYO: 721924 RALDIJernej Hohler, Božje
2. mestoSI 64727440 VIDRAO: 121487 SAJKOFranc Kaiser, Šentovec
Mlajše krave (po drugi in tretji telitvi)
1. mestoAT 696747722 RESIO: ROCKEFELLERJernej Hohler, Božje
2. mestoAT 696957222 ALMERINO: 721216 RAICHLEJanko Serdinšek, Župečja vas
Starejše krave (po četrti telitvi in več)
šampionka razstaveSI 74134515 SHAKIRAO: 720862 DIADORAMarijan Držečnik, Zg. Orlica 39
2. mestoSI 83895003 SREČAO: 720836 ROSTOVJanez Bandur, Orehova vas
SHAKIRA, šampionka razstave

Živali črno-bele pasme

prvesnice
1. mestoSI 04471695 GORA 84O: 131572 BALSAMVladko Frešer, Kalše
2. mestoSI 74316393 SORAJAO: 781121 IMPRESSION-ETŠtefan Tkalčič, Maribor
Mlajše krave (živali po drugi telitvi)
šampionka razstaveSI 24356363 BUBAO: 781106 GARRET-ETIvan Hrga, Dragovič
2. mestoSI 24488211 NIKITAO: 131762 MANIFVladimir Kegl, Žice
Starejše krave (po tretji telitvi in več)
1. mestoSI 74141360 MIČAO: 131387 FINLIŠtefan Tkalčič, Maribor
2. mestoSI 63929728 NADJAO: 780810 DIAMONDVladimir Kegl, Žice
BUBA, šampionka razstave

Daniel Skaza, Peter Podgoršek

Fotografije: Gregor Neuvirt

prvesnica Gora

Veselje ob zmagi
Hans Terler, Rinderzucht Steiermark
Reinhard Pfleger, Rinderzucht Steiermark