Začasni ukrepi označevanja in registracije živali

3. aprila 2020 je stopila v veljavo odredba o poenostavljeni registraciji in označevanju govedi. Odredba velja do nadaljnjega oz. najdlje do 1. septembra 2020.

Za ves čas epidemije velja:

  • neoznačeno govedo se mora označiti in registrirati pred premikom;
  • premik označenih živali se sporoči v 14 dneh;
  • pooblaščene organizacije morajo registracijo izvajati nemoteno.

Po prenehanju epidemije je neoznačeno govedo potrebno označiti pred premikom oziroma v 14-tih dneh.

Poenostavljeno to pomeni, da če goveda ne označujete in registrirate sami, lahko z označevanjem počakate do sprostitve ukrepov. Če govedo prodajate, ga morate pred premikom označiti in registrirati. Ob koncu epidemije imate 30 dni časa, da živali označite in registrirate.

In še povezava na objavo v Uradnem listu 41/2020.