Kolektiv oddelka za živinorejo, Kmetijski inštitut Slovenije