Večanje investicije v genotipizacijo poveča genetski napredek

Raziskava Optimizacija ekonomske učinkovitosti rejskih programov za govedo je pokazala, da bi rejski programi za maksimiranje donosnosti morali optimizirati investicijo v zbiranje fenotipskih in genotipskih podatkov. Prav je, da rejske organizacije pri posodabljanju rejskih programov to tudi upoštevajo.

Genomska selekcija za učinkovito delovanje zahteva zbiranje tako fenotipskih kot tudi genotipskih podatkov. Jana Obšteter, Janez Jenko in Gregor Gorjanc so v raziskavi predlagali uvedbo genomske selekcije preko prerazporeditve sredstev iz zbiranja ponovljenih fenotipskih meritev v genotipizacijo. Pokazali so, da že majhna prerazporeditev poveča genetski napredek v primerjavi s scenarijem klasične selekcije. Genetski napredek se povečuje z večanjem investicije v genotipizacijo in večanjem števila krav v referenčni populaciji, ne pa tudi z večanjem števila ponovljenih fenotipskih. Več lahko preberete v spodnjem poročilu.

Genetski napredek in velikost referenčne populacije (RP) v scenarij z dostopnost začetno referenčno populacijo glede na razmerje med ceno 11 fenotipskih meritev in genotipizacije ($P:$G)