Vabilo na strokovni posvet, 29. 3. 2021: NAPREDEK KOT REZULTAT NATANČNOSTI – REALNOST SVETOVANJA (praktičen primer iz Slovenije)

Spletni webinar bo v ponedeljek, 29. 3. 2021, s pričetkom ob 20:00 uri, na spletni povezavi:
https://zoom.us/j/99510423585?pwd=UWFNWWJNUVVDRVdVT3Y1QURFd3J3QT09

Organizator: Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije

Program:
20.00 Otvoritev posveta in pozdrav
20:05 Predavanje: NAPREDEK, KOT REZULTAT NATANČNOSTI – REALNOST SVETOVANJA (praktičen primer iz Slovenije) Predavatelja: Dr. Michael Neumayer in David Vivod; Prevajalec: Simon Šifrar
21:00 Razprava in zaključek

17. posvet lisaste pasme bo zopet mednarodno obarvan. K sodelovanju smo povabili priznanega strokovnjaka s področja managementa in krmljenja krav molznic Dr. Michaela NEUMAYERja iz Avstrije. Skupaj z Davidom VIVODom bosta prikazala nekaj najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zdravje živali in napredek na kmetiji.

Na podlagi primerov kmetij bosta predstavila napredek v različnih čredah molznic, kjer so se rejci oprli na strokovno svetovanje. Hkrati želita predavatelja prikazati, da je napredek v čredah odvisen od pripravljenosti na izboljšave in spremembe ter od natančnosti nas rejcev. Z novim programskim orodjem za izračun ekonomičnosti na kmetiji, bosta vse trditve tudi praktično prikazala in potrdila.

Predavanje bo prevajano!

Za morebitna tehnična vprašanja, oz. težave s povezavo na spletni seminar bo pomoč na dan prireditve nudil Martin Mavsar (KGZS Zavod Novo mesto) tel.: 031 200 618 oz. mail: martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

Prireditev nam je delno podprlo podjetje LEK VETERINA, zoom povezavo je omogočila KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE. HVALA!

Vljudno vabljeni!

Strokovni vodja za lisasto pasmo
Jože Smolinger mag. kmet.

Predsednik ZDRGLPS
Primož Pevec univ. dipl. inž. kmet.