Vabilo na 11. strokovni posvet

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na strokovni posvet z naslovom Govedoreja po letu 2020?.

V petek, 23.02.2018 ob 10:00 na Fakulteti za kmetijstvo, Pivola, Hoče, v predavalnici Auditorium Magnum.