Vabilo na 10. strokovni posvet

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na strokovni posvet za naslovom Pomen makro in mikro elementov za prirejo mleka.

V petek, 17.11.2017 ob 10:00 v občinski dvorani v Oplotnici.