Vabilo na 12. strokovni posvet

Vpliv gnojenja na oskrbo s hranili in izpiranje nitratov v podtalnico

Občina Oplotnica, petek, 16.11.2018, ob 10:00 uri.

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na 12. strokovni posvet, ki je namenjen rejcem, strokovnjakom in ostali javnosti.

Program:

10:00Uvod v posvet z nagovori
10:15Vpliv gnojenja na oskrbo s hranili in izpiranje nitratov v podtalnico (Karl Buchgraber, Univ.-Doz. Dipl.-Ing. dr., HBLFA Raumberg – Gumpenstein)
11.10Okrogla miza; Vpliv govedoreje na okolje (mag. Tanja Strniša, državna sekretarka MKGP, dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije, dr. Rok Mihelič, Biotehniška fakulteta)
13:00Predstavitev izdelkov Lek veterina, Dejan Vrabelj, univ. dipl. ing. agr.
13:15Pogostitev
13:45Zaključek posveta

Uradno vabilo