V letu 2018 povprečna mlečnost presegla 7000 kg

Na voljo so rezultati kontrole za leto 2018. Povprečna mlečnost je 7.052 kg, črno-bela 8.256 kg, rjava 6.099 kg, lisasta 5.902 kg.

Stalež je 461.973 živali (0,4 % manj), 158.863 krav (-1,3 %) na 30.351 (-3,3 %) kmetijah. V kontroli mleka je 79.156 krav (-1,4 %) na 3.516 kmetijah (-4,2 %), v kontroli mesa je bilo 682 telet na 34 kmetijah.