Utriki s sejma EuroTier 2018

V času med 13. in 16. novembrom je v Hanovru potekal največji evropski kmetijski sejem z vsebinskim poudarkom na živinoreji. Razstavljalci so predstavili številne tehnološke rešitve za obvladovanje reje, zdravja živali in dobrega počutja in glede na to, da je bil velik poudarek na govedu, bomo strnili nekaj poudarkov na to temo.

Govedoreja

Rjava pasma

Na obsežnem razstavnem prostoru so se predstavile številne nemške in avstrijske rejske organizacije s kolekcijami prvesnic različnih pasem. Med vsemi je prevladovala lisasta pasma. Na odru pa so se odvijale predstavitve elitnih živali, kjer so ocenjevalci predstavili značilnosti in prednosti posameznih pasem mlečnega in mesnega goveda.

Blonde d’Aquitaine
Lisasta pasma
Lisasta pasma
Z ovcami so se predstavili angleški rejci

Spremljanje subkliničnih mastitisov

Spremljanju zdravstvene problematike mlečne žleze je bilo namenjeno kar nekaj zanimivih rešitev. Poleg običajnega štetja somatskih celic je bilo le tos v ospredju encimska metoda določanja števila somatskih celic (ŠSC) v mleku na osnovi njihove energetske aktivnosti (www.mastiline.com). Poudarjena prednost metode je v takojšnji dostopnosti rezultatov ŠSC za posamezno kravo. Trenutno se naprava vgrajuje v robotske sisteme molžo, obljubljajo pa, da bo njena uporaba dostopna tudi za klasične sisteme molže.

Čiščenje seskov pred molžo

Čistoča seskov pri molži je ključnega pomena za doseganje predpisanih standardov mikrobiološke kakovosti mleka. V ta namen je bilo predstavljena priročna naprava, ki v eni enoti združuje pranje, stimulacijo, razkuževanje in sušenje seskov, povrhu pa naj bi bilo lahko in enostavno za uporabo (www.futurecow.com).

Obravnavanje krav s povečanim številom somatskih celic

Za krave s povečanim številom somatskih celic je zanimiva naprava, ki prihaja iz Izraela (www.armentavet.com). Princip delovanja je v masaži obolelih četrti s pomočjo zvočno pulzne terapije. Na omenjeni spletni strani je bolj podroben opis njenega delovanja in raziskav, ki so bile opravljene.

Prehranski dodatki za govedo

Temu področju je bilo na sejmu namenjeno veliko prostora, kar je bilo zanimivo predvsem za zaposlene v mešalničarski industriji. Razstavljeni so bili mineralni dodatki, vitamini, encimi in druge sestavine, z velikim poudarkom po omejeni uporabi antibiotikov. Kot zanimivost omenimo, da veliko proizvajalcev svoja prehranska dopolnila ponujajo v obliki bolusov ( npr.: www.casaverde-natur.de). Glede na širok izbor, ki podobno kot pri ljudeh na tem področju, je njihova uporaba prepuščena zdravi pameti posameznika.

Krmljenje telet

Prevozni napajalnik za teleta na paši

Pri krmljenju telet v različnih življenjskih obdobjih je poudarek na tehtanju. Tako so krmilni avtomati za krmljenje mleka in mlečnih nadomestkov pogosto opremljeni s tehtnicami. Pomen tehtanja telet v dobi do odstavitve je velik, saj je od prirasta telesne mase odvisen nadaljnji telesni razvoj. Ta kasneje pri plemenskih živalih določa velikost okvira, zrelost, razvitost mlečne žleze, prirejo in dolgoživost.

Ekologija

Na razstavnih prostorih so bile razstavljene rešitve za ravnanje z gnojevko, skladiščenje, distribucijo po kmetijskih zemljiščih s poudarkom na direktni zadelavi v tla, ločevanju trde faze od tekoče in izkoriščanja za bioplin.

Izobraževanje

Na sejmu se je bilo možno preizkusit tudi v veščini osemenjevanja krav na kravjem fantomu. Praksa tovrstnega izvajanja praktičnih vaj je razširjena na mnogih evropskih kmetijskih fakultetah. Kandidati se lahko tako dobro pripravijo, spoznajo anatomske značilnosti reproduktivni organov pri kravi in dobijo občutek, še preden začnejo izvajati osemenjevanja na živih živalih.

Zanimivost

Z zlato medaljo je bil nagrajen voziček, ki omogoča enostavno odstranjevanje poginulega prašiča iz hleva. Iz potrebe naravnost na tržišče.

Voziček za odvoz kadavrov

Sekciji proizvajalcev krmil, ki deluje v okviru GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, se za povabilo najlepše zahvaljujemo.

Janez Jeretina in Peter Podgoršek