Svetovno prvenstvo v ocenjevanju krav lisaste pasme – … slovenski ocenjevalci odlični!

Slovenski mladi ocenjevalci ob bok avstrijskim in nemškim tekmovalcem na 2. svetovnem prvenstvu v ocenjevanju krav lisaste pasme

V okviru avstrijske državne razstave govedi lisaste (LS) pasme, ki je potekala od 3. do 4. septembra 2022 v Freistadtu, zvezni državi Zgornja Avstrija, je v organizaciji rejske organizacije »Fleckvieh Austria« potekalo drugo svetovno prvenstvo v ocenjevanju krav LS pasme s pomočjo aplikacije FLECKSCORE. Prvenstva se je udeležilo 45 mladih ocenjevalcev iz sedmih držav. Največ tekmovalcev je bilo iz Avstrije (19) in Nemčije (16), sledijo ocenjevalci iz Italije (4), Slovenije (3) in po en predstavnik Češke, Slovaške ter Kolumbije. Slovenijo so zastopali Janko Golob, selekcionist na KGZS – zavod Ptuj, Dominik Pečovnik, selekcionist na KGZS – zavod Celje in Tomaž Petek, selekcionist na KGZS – zavod Kranj, ki so dosegli vrhunske rezultate. Janko Golob je v skupnem seštevku osvojil 4. mesto, Dominik Pečovnik 5. mesto in Tomaž Petek 16. mesto.

Slika 1: Slovenski tekmovalci: od leve Tomaž Petek (KGZS- zavod KR), Dominik Pečovnik (KGZS – zavod CE) in Janko Golob (KGZS – zavod PT)
Slika 2,3: Ocenjevanje krav

Na tekmovanju se je ocenjevalo 5 krav. Najprej so krave ocenili profesionalni ocenjevalci avstrijske rejske organizacije, katerih skupne ocene so se primerjale z ocenami tekmovalcev za končno razvrstitev. Zaradi velikega števila tekmovalcev so ocenjevali po vrstnem redu, kjer je bilo točno določeno kdaj posamezni ocenjevalec ocenjuje izbrano žival. Posamezno kravo so hkrati ocenjevali trije tekmovalci, ki so imeli 8 minut časa, da so žival ocenili in posredovali ocene sodnikom. Ocene so vpisovali v aplikacijo Fleckscore preko mobilnega telefona ali pametne tablice.

Živali se je ocenjevalo po standardiziranem kriteriju ocenjevanja lastnosti zunanjosti, ki so določeni v rejskih programih. Ocenjevanje temelji na opisu izraženosti telesnih lastnosti in skupnih ocenah sklopov kot so: okvir, omišičenost ter lastnosti nog in vimena. Ocenjene telesne lastnosti so v praksi vključene v skupni selekcijski indeks (SSI) za posamezno žival. Ocenjevalo se je 17 lastnosti zunanjosti.

Po pretečenih osmih minutah so tekmovalci rezultate ocenjevanja posredovali tekmovalni žiriji. Prejete ocene tekmovalca so primerjali s skupno oceno strokovnjakov, določili delež odstopanja ter število kazenskih točk. Manjše kot je bilo število kazenskih točk, boljši rezultat je dosegel. Zmagal je tekmovalec, ki se je najbolj približal oceni profesionalnih ocenjevalcev.

Najboljši trije ocenjevalci so napredovali v večerni veliki finale, kjer so se pri ocenjevanju izraženosti lastnosti na eni živali pomerili za naslov svetovnega prvaka. Zmagal je Alexander Hormandiger (AT), drugo uvrščeni je bil njegov rojak Josef Gaugl, tretji Nemec Johannes Krug.

Slika 4: Razglasitev najboljših 12 ocenjevalcev

Slika 5: Večerni veliki finale z dvema avstrijskima in nemškim predstavnikom

Slika 6: Predstavitev ocen po tekmovalcih in kravah

Napisal: Dominik Pečovnik, mag. inž. zoot., KGZS – zavod CE