Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo – navodila in ostala obvestila v povezavi s koronavirus karanteno

Z 28. aprilom 2020 smo ponovno pričeli izvajati javno službo (JS) strokovnih nalog  v živinoreji, med katere sodi tudi kontrola mlečnosti in JS identifikacije in registracije živali.

Zaradi zmanjšanja tveganja oz preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, smo pripravili posebna priporočila/protokol izvajanja nalog obeh JS. Vse rejce in izvajalce naprošamo, da jih upoštevajo ter zagotavljajo minimalen stik in smiselno uporabljajo navodila NIJZ glede preprečevanja okužbe.

Veterinarska zbornica Slovenije je izdala novo navodilo glede osemenjevanja plemenic. To bo možno pod posebnimi pogoji navedenimi v priloženem dokumentu.