Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

Na Portalu Govedo se prilagajamo zahtevam evropske uredbe Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Pri nekaterih skupinah uporabnikov z avtoriziranim dostopom bo zato prišlo do manjših sprememb v načinu dostopa in/ali obsegu dostopnih podatkov.