Rezultati kontrole 2017

Na voljo so rezultati kontrole za leto 2017. Povprečna mlečnost je 6.858 kg, črno-bela 8.042, rjava 5.966, lisasta 5.873.

Stalež je 463.843 živali, 161.100 krav na 31.403 kmetijah. V kontroli mleka je 80.305 krav na 3.516 kmetijah, v kontroli mesa je bilo 795 telet na 25 kmetijah.