Register rejcev in register živali

Od leta 2002 se je število rej, ki rede govedo zmanjšalo za 37 %, število rej s kravami pa kar za 45 %. Za 74 % se je povečalo število goved na kmetijo (na 15,8), za 57 % pa število krav na kmetijo s kravami (na 7,3). Kljub temu imamo v povprečju za evropske razmere zelo majhne kmetije.

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2019 registriranih:

  • 466.911 aktivnih govedi na 29.615 kmetijah,
  • 158.655 krav na 21.839 kmetijah.

V kontrolo prireje, ki jo vodimo v rejah molznic in dojilj, je bilo vključenih:

  • 3.231 rej z 79.134 molznicami,
    • 138 rej manj kot leta 2018,
  • 27 rej s 655 dojiljami.

To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (24,5) kot povprečna slovenska kmetija.

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo, 31.12.2019