Register rejcev in register živali 2020

Od leta 2002 se je število rej, ki rede govedo zmanjšalo za 38 %, število rej s kravami pa kar za 46 %. Za 78 % se je povečalo število goved na kmetijo (na 16,1), za 62 % pa število krav na kmetijo s kravami (na 7,5). Kljub temu imamo v povprečju za evropske razmere zelo majhne kmetije.

V centralni podatkovni zbirki Govedo (CPZ Govedo) je bilo 31.12.2020 registriranih:

  • 468.821 aktivnih govedi na 29.090 kmetijah,
  • 160.047 krav na 21.309 kmetijah.

V kontrolo prireje, ki jo vodimo v rejah molznic in dojilj, je bilo vključenih:

  • 3.106 rej z 79.040 molznicami,
    • 125 rej manj kot leta 2019,
  • 80 rej s 1.501 dojiljo, od tega
    • 43 rej z 862 dojiljami v A-kontroli,
    • 37 rej s 639 dojiljami v B-kontroli.

To so nadpovprečno velike kmetije, saj rede več kot 3 krat več krav na kmetijo (24,5) kot povprečna slovenska kmetija.

Število kmetij in število živali na kmetijo v CPZ Govedo po letih na dan 31. december