Razstava goveda na AGRI 2021

Tačka, prvouvrščena telica LS pasme, rejka Danica Lemež (Foto: Marjan Špur).

Na dan govedorejcev, v ponedeljek 23. avgusta 2021, je na sejmu AGRA potekalo ocenjevanje goveje živine. Dogodek vsako leto privabi številno govedorejsko srenjo. Na razstavi je bilo predstavljenih:

 • 6 plemenskih bikov (2 bika lisaste pasme ter po en bik rjave, črno-bele, limousin in charole pasme),
 • 6 plemenskih telic lisaste pasme ter ena križanka z lisasto pasmo,
 • 8 telic črno-bele pasme,
 • 5 rjavih telic,
 • 3 dojilje s teleti limousin, charole in avtohtone cikaste pasme,
 • 2 pitanca,
 • 2 telički ter
 • 2 plemenska bika za pripust.

Ocenjevanje, ki so ga izvedli eksperti za posamezno pasmo, je bilo zahtevno, saj so bile živali izenačene in odlične kakovosti. Prvonagrajene telice so prejele lento, najboljša predstavnica pasme tudi zvonec. Rejci so prejeli priznanje za vzrejo vrhunskih živali.

Rezultati ocenjevanja:

Rjava pasma:

 1. NG Saratoga SI 25093076, rejec Jakob Napotnik, Topolšica;
 2. Bistra SI 45138924, Peter Popič, Podgorje pri Slovenj Gradcu;
 3. Jablana SI 25288423, Bogdan Kuhar, Velenje.

Lisasta pasma:

 1. Tačka SI 25048131, rejka Danica Lemež, Maribor;
 2. SI 55371555, Davorin Selinšek, Starše;
 3. SI 25185935, Bojana Raduha, Zgornja Velka.

Črno-bela pasma:

 1. Jona SI 35171931, rejec Ivan Hrga, Juršinci;
 2. Toma SI 35187699, Miroslav Petrovič, Miklavž na Dravskem polju;
 3. Pia SI 45299933, Martin Šutja, Spodnji Ivanjci.

Zapisala: Marija Sadar, KIS

Foto utrinki: Marjan Papež, KGZS