Priznanje znanstvenega sveta KIS za pomemben znanstveno-raziskovalni dosežek

Priznanje Znanstvenega sveta Kmetijskega inštituta Slovenije za pomemben znanstveno-raziskovalni dosežek v letu 2020 sta prejela

dr. Janez Jeretina in dr. Daša Jevšinek Skok

za znanstveni članek z naslovom Genes associated with somatic cell count index in Brown Swiss cattle v reviji Journal of animal science.

V članku, ki je bil objavljen v ugledni ameriški znanstveni reviji, sta avtorja pokazala vpliv 130 polimorfizmov posameznih nukleotidov (SNP) na predhodno razviti indeks presežka somatskih celic (IPSC), ki je eden od pomembnih kazalnikov subkliničnega mastitisa. Kot močnejše kandidatne lokuse za subklinični mastitis sta izpostavila tri gene, ki so bili predhodno že povezani z vnetnimi procesi in so tako kandidati za uporabo v selekcijskih programih goveda za učinkovitejšo odbiro živali z želenim genotip za večjo odpornost na subklinične mastitise. Izsledki raziskave so v celoti ideja in plod slovenskega znanja ter so vzorčni primer kako združevati strokovno in znanstveno delo.

Več o podelitvi priznanj na spletni strani KIS

Članek: Genes associated with somatic cell count index in Brown Swiss cattle

Preliminarna objava na ZED v slovenskem jeziku: Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme