Prikaz rezultatov z linije klanja na spletnem portalu Govedo

Podatke si lahko v večini primerov ogledate že dan po zakolu.

Po prijavi v spletni portal govedo.si izberete zavihek Prireja mesa

Rezultate podajamo na letni ravni glede na kategorijo, pasmo in starost živali ob zakolu. Izračunana sta še neto prirast in prirast telesne mase posamezne živali kot tudi povprečja za celotno starostno kategorijo črede. V primerjavi s slovenskim povprečjem, se upoštevajo živali, iste kategorije in pasme ter zaklane pri isti starosti (leta in meseci).

Z izbiro določene kategorije (v spodnji preglednici) v posameznem letu, se odpre tabela s podrobnimi podatki za posamezne živali

Dodana je možnost grafičnega prikaza, kjer si lahko rejec izbere kategorijo in pasmo goved ter število let, ki jih prikaz upošteva.