Prenos podatkov vsebnosti sestavin mleka iz mlečnih kontrol v avtomatiziranih sistemih molže odslej možen tudi v programe za vodenje mlečne prireje na kmetijah

Rejci s sistemi robotske molže si lahko po opravljeni redni mlečni kontroli s strani selekcijske službe pripravite in prenesete podatke o vsebnostih sestavin mleka. Storitev je zaenkrat na voljo le rejcem z DeLaval sistemom molže. Več…