Obvestila v povezavi s koronavirus karanteno

Navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije živali v času trajanja razglasitve epidemije COVID-19 objavljena na spletni strani MKGP na osnovi Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (Ur. l. RS, št. 41/20), ki je stopila v veljavo 3. aprila 2020.

Veterinarska zbornica Slovenije je izdala novo navodilo glede osemenjevanja plemenic. To bo možno pod posebnimi pogoji navedenimi v priloženem dokumentu.

Z namenom, da preprečimo širjenje epidemije smo 16. 3. 2020 začasno prenehali izvajati javno službo strokovnih nalog v živinoreji ter identifikacije in registracije.

Več informacij lahko dobite na KGZS in njenih območnih zavodih.