Prekinitev kontrole mleka in mesa

Spoštovane rejke in rejci, obveščamo vas, da smo z namenom, da preprečimo širjenje epidemije, 16. 3. 2020, začasno (za obdobje 14 dni) prenehali izvajati javno službo strokovnih nalog v živinoreji ter identifikacije in registracije.

Več informacij lahko dobite na KGZS in njenih območnih zavodih.