Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2022

V publikaciji so zajeti podatki o zakolu in klavni kakovosti goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2022.

Predstavljamo:

  • strukturo zakola ter
  • klavno kakovost in lastnosti rasti glede na:
    • leto zakola,
    • kategorijo in
    • pasmo oziroma križanje;
  • klavno kakovost in lastnosti rasti goved, ki so bila vključena v kontrolo prireje mesa;

V posebnem poglavju tokrat predstavljamo pomen sestave in hranilne vrednosti obroka za pitanje bikov in kakovost mesa.