CPZ Govedo CPZ Govedo tiskanje iskalnik prijava(KGZS,KIS,rejci,VET,svetovalci) elektronska pošta pomoč english
KAZALO KAZALO
<b>Prijava</b><br>(GSS, rejci, VET, svetovalci) Prijava
(GSS, rejci, VET, svetovalci)
CPZ Govedo
<b>DEMO <br>prikaz portala za rejce</b> DEMO
prikaz portala za rejce
Plemenski biki Plemenski bikiCPZ Govedo
Kalkulator sorodstva Kalkulator sorodstvaCPZ Govedo
Predviden datum obrejitve Predviden datum obrejitve
Predviden datum telitve<img src=/img/novo.gif> Predviden datum telitve
Knjižnica KnjižnicaCPZ Govedo
Šifranti ŠifrantiCPZ Govedo
Kdo smo Kdo smoCPZ Govedo
Povezave Povezave
Pomoč PomočCPZ Govedo
NOVICE    
23.02.2018 Vabilo na 11. strokovni posvet
Ni slikeZveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na strokovni posvet za naslovom Govedoreja po letu 2020?.

V petek, 23.02.2018 ob 10:00 na Fakulteti za kmetijstvo, Pivola, Hoče, v predavalnici Auditorium Magnum.
07.11.2017 Predavanja s seminarja o ekološki reji goveda
Ni slike
Z usposabljanja o ekološki reji goveda za kmetijske svetovalce, ki je bilo 26.10.2017 v Ljubljani so sedaj na voljo tudi vsa predavanja.
24.02.2017 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2016
Ni slikeV publikaciji predstavljamo strukturo zakola ter klavno kakovost goved zaklanih v slovenskih klavnicah v letu 2016, glede na kategorijo, pasmo in leto zakola. Prvič prikazujemo tudi ocenjene telesne mase goved pred zakolom.

V nadaljevanju so predstavljeni še rezultati zakola goved iz gospodarskega križanja z različnimi mesnimi pasmami in klavna kakovost goved, ki so bila vključena v kontrolo prireje mesa. Kot posebno poglavje podajamo tudi rezultate ocenjevanja lastnosti kakovosti mesa.
20.02.2017 Dopolnitve in popravki spletne aplikacije Govedo

V priponki (klik na PDF) so zabeleženi popravki napak v modulih, spremembe in dopolnitve.Pripombe in predloge lahko naslovite na spletni naslov: www.govedo.si
09.11.2017 Vabilo na 10. strokovni posvet
Ni slikeZveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije vabi na strokovni posvet za naslovom Pomen makro in mikro elementov za prirejo mleka.

V petek, 17.11.2017 ob 10:00 v občinski dvorani v Oplotnici.
06.07.2017 Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2016.
Ni slikeV publikaciji predstavljamo podatke o molznicah, dojiljah, stalež živali ter plodnost krav za leto 2016.. Osrednji del poročila je namenjen kontroli prireje mleka in mesa, pregledu dolgoživosti molznic in lastnosti mlečnosti pri bikovskih materah.
22.02.2017 Vsebnost rastlinskih hranil v živinskih gnojilih
Ni slikeZa strokovno gnojenje je treba poleg založenosti tal s hranili poznati tudi sestavo gnojil. Vsebnost rastlinskih hranil v živinskih gnojilih je zelo variabilna. V prispevku je prikazana sestava živinskih gnojil s slovenskih kmetij glede na vsebnost sušine v njih in glede na intenzivnost reje.
11.01.2017 Napoved telesne mase in klavnosti goved na podlagi mase klavnih trupov
Ni slikeV publikaciji so enačbe za direktno oceno telesne mase in enačbe za oceno klavnosti na podlagi mase klavnih trupov s pomočjo katere lahko ocenimo telesno maso zaklanih živali.
Zanimive povezave do prispevkov in dogodkov iz preteklega obdobja
02.08.2016 Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2015.
21.07.2016 Nova doktorica znanosti
13.04.2016 Nov doktor znanosti
20.03.2016 Vabilo k povezovanju rejcev s prirejo senenega mleka in mesa
10.03.2016 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2015
10.02.2016 Izvajanje nitratne direktive v praksi
08.10.2015 Letna licenciranja plemenskih bikovi za leto 2016
07.07.2015 Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2014.
08.04.2015 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2014
04.02.2015 Opozorilo!
19.01.2015 Prireja mleka v letu 2014
12.01.2015 Kakovost travniške krme v letu 2014
24.12.2014 Podatki o vsebnosti sečnine v mleku molznic kažejo na velik primanjkljaj beljakovin v krmnih obrokih
22.12.2014 KATALOG BIKOV 2015
19.09.2014 Priporočilo za siliranje koruze, ki je bila poplavljena
25.08.2014 Dan govedorejcev na sejmu AGRA 2014
01.08.2014 Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2013.
09.07.2014 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2013
22.05.2014 Poročilo o dolgoživosti molznic 2014
16.03.2014 Neto energijska vrednost travne silaže
11.02.2014 Aflatoksini v mleku – predpisane največje dovoljene vsebnosti v koruzi ne zagotavljajo neoporečnega mleka
06.02.2014 TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE KORUZNEGA ZRNJA Z AFLATOKSINI
16.01.2014 Prireja mleka v letu 2013
04.12.2013 Katalog bikov rjave, črno-bele, cikaste in mesnih pasem za osemenjevanje v Sloveniji za leto 2014
05.09.2013 Poročilo o dolgoživosti molznic 2013
03.08.2013 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2012
03.08.2013 Povečano tveganje za pojav vročiskega stresa
26.06.2013 Sestava in energijska vrednost sena iz travnikov, ki jih zaradi deževnega vremena v maju ni bilo mogoče pravočasno pokositi
29.05.2013 Krave molznice
13.04.2013 Rezultat osemenjevanje z biki s pozitivno plemensko vrednostjo za lastnost dolgoživosti
11.01.2013 Kakovost silaže iz koruze, ki jo je v letu 2012 prizadela suša
19.12.2012 Katalog bikov rjave, črno-bele, cikaste in mesnih pasem za osemenjevanje v Sloveniji za leto 2013
18.12.2012 Kmetijski inštitut Slovenije je bil zelo uspešen na primerjalnem testu ISAG 2011-2012
29.11.2012 Klimatske razmere v hlevu
10.10.2012 Letna licenciranja plemenskih bikovi za leto 2014
04.10.2012 Iščemo sodelavce
22.08.2012 Koruza zori hitreje kot običajno
16.08.2012 Priporočila za siliranje koruze, ki jo je prizadela suša
05.07.2012 Pomen oskrbe molznic z vodo v obdobjih vročega vremena
15.06.2012 Kakovost krme in vročinski stres pri kravah molznicah
13.06.2012 Lucerna v prehrani krav molznic
14.05.2012 Rezultati kontrole prireje mleka in mesa 2011
13.05.2012 Poročilo o dolgoživosti krav molznic 2011
19.03.2012 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2011
20.02.2012 20. mednarodni simpozij Živinorejski znanstveni dnevi (Animal Science Days)
24.01.2012 Pojav "Schmallenberg" virusa v Evropi
20.01.2012 Aflatoksini v krmi in v mleku
09.01.2012 Zbirni (sumarni) obračun mlečnosti za leto 2011
21.09.2011 Analize tal, gnojilni nasveti
14.09.2011 Listeria monocytogenes in silaža
23.08.2011 Siliranje koruze
15.07.2011 Kaj storiti s koruzo, ki jo je poškodovala toča?
09.06.2011 Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji za leto 2010
09.12.2010 Kakovost silaže iz poplavljene koruze in poplavljenih bal
23.11.2010 Ukrepi za blaženje morebitnih povečanih vsebnosti mikotoksinov v silaži iz poplavljene koruze pri reji molznic
29.06.2010 Strokovna pravila in opis metod za izvajanje nekaterih nalog rejskih programov pri govedu
03.03.2010 Navodila za vnos podatkov o obrejitvah, telitvah in oznacitvah potomcev iz haremskega pripusta v CPZ Govedo
22.02.2010 Priporočila o vsebnost sečnine v mleku