Bik (RŠ):
ID številka:
Ime bika:
Pasma:
Datum rojstva od (DD/MM/LLLL):
do (DD/MM/LLLL):
Potomci po biku z RŠ.:
Izvorna lokacija:
Le biki, ki imajo trenutno dovoljenje (licenco) za osemenjevanje:

Razvrsti podatke po:
Vrsta izpisa: